Kratki časi izvedbe

Izvedba

Naše podjetje se ukvarja tudi z izvedbo strojnih in elektro instalacij predvsem za naše pogodbene stranke, katerim opravljamo vzdrževalna dela na objektih Ukvarjamo pa se tudi z izvedbo na prostem trgu.

dejavnosti

Izvedba projekta zajema:

  • Pregled dokumentacije in opozorilo o napakah: Poskrbimo za pravočasno odpravo napak v projektu pred začetkom izvajanja del.
  • Podrobni terminski plani: Izdelamo podrobne časovnice in načrte izvedbe del.
  • Koordinacija podizvajalcev: Zagotavljamo koordinacijo dela podizvajalcev na terenu.
  • Tehnične rešitve na objektu: Hitro in strokovno se prilagajamo ter podajamo dobre tehnične rešitve pri izvedbi na objektu.
  • Vodenje gradbenih dnevnikov: Natančno in sprotno vodimo gradbene dnevnike.
  • Korekten odnos z naročnikom: Ohranjamo korekten odnos med podizvajalci, glavnim izvajalcem in naročnikom.
  • Vodenje in koordinacija del: Vodimo in koordiniramo celoten potek izvedbe naročenih del z lastnim kadrom.
  • Izdelava projektov izvedenih del: Izdelamo projekte izvedenih del.
  • Kakovostna izvedba del: Zagotavljamo kakovostno izvedbo vseh naročenih del v predpisanem obsegu in roku ter zaključimo dela v skladu z željami in zahtevami naročnika.

Poiščite najboljšo rešitev za vaše potrebe že danes.

Pridružite se številnim zadovoljnim strankam in nam zaupajte svoj projekt. Skupaj bomo ustvarili izjemno izkušnjo in dosegli vaše cilje.