Vse na enem mestu

Sistemske rešitve

Prednosti za naročnika, investitorja ter uporabnika objekta v primeru izdelave kompletne sistemske rešitve za ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in ostale energetske sisteme so v zagotovljeni kompatibilnosti in enostavnem spremljanju delovanja sistema kot celote. Dobro načrtovan sistem, v okviru naše ponudbe sistemskih rešitev vam zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo naprav, zahvaljujoč celovitemu poznavanju sistemov, ki jih vzdržujemo in servisiramo, ter preko natančno in redno evidentiranih servisnih posegov v naprave in sisteme. Sledljivost in dostopnost podatkov, tako vam kot nam omogočata poznavanje dejanskega stanja sistema na objektu.

dejavnosti

Naše celovite servisne storitve vključujejo:

 • Pregled naprav in sistemov

  Pregledujemo obstoječe stanje naprav in sistemov za hlajenje, ogrevanje, klimatizacijo in druge energetske naprave.

 • Meritve in monitoring

  Izvajamo meritve in spremljanje delovanja obstoječih sistemov za optimalno delovanje in energetsko učinkovitost.

 • Tehnično svetovanje

  Svetujemo o zamenjavi starih energetsko potratnih sistemov z novimi energetsko varčnimi in učinkovitimi rešitvami.

 • Stroškovna analiza

  Opravljamo stroškovno analizo in oceno upravičenosti investicije v nove, energetsko racionalne sisteme.

 • Doba vračanja investicije

  Izračunamo dobo vračanja investicije v energetsko racionalne in varčne sisteme za optimalno investicijsko odločitev.

 • Energetsko svetovanje

  Ponujamo energetsko svetovanje za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje stroškov energije.

 • Pomoč investitorjem

  Energetsko svetovanje

 • Idejne rešitve

  Razvijamo idejne rešitve in zasnove za nove, energetsko učinkovite in trajnostne sisteme v vašem objektu.

 • V fazi projektiranja

  Izdelujemo projektne dokumentacije od idejne faze do PID faze, skladno z Zakonom o izgradnji objektov.

 • Energetski izračuni

  Izdelujemo izračune energetskih naprav in sistemov za vse vrste objektov, vključno z ogrevanjem, hlajenjem in klimatizacijo.

 • Ponudbe po dokumentaciji

  Pripravljamo ponudbe za izvedbo del na podlagi izdelane projektne dokumentacije.

 • Strojne in elektro instalacije

  Izvajamo strojne in elektro instalacije za energetsko učinkovite in zanesljive sisteme.

 • Vodenje in nadzor

  Vodimo in nadziramo izvajanje del ter zagotavljamo kakovost in skladnost z zahtevami naročnika.

 • Usposobitev objekta

  Poskrbimo za optimalno, brezhibno delovanje objekta in sistemov ter zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih.

 • Nastavitve in monitoring

  Izvajamo nastavitve, meritve in spremljanje sistemov v garancijski dobi ter tudi po preteku garancijske dobe.

 • Priprava dokumentacije

  Pripravljamo dokumentacijo za nemoteno delovanje sistemov, navodila za vzdrževanje in obratovanje ter izdajamo ateste.

 • Servis in vzdrževanje

  Ponujamo servisiranje in vzdrževanje vgrajenih sistemov in naprav za dolgotrajno in zanesljivo delovanje.

​Poleg zgoraj naštetih dejavnosti v smislu sistemskih rešitev v našem podjetju opravljamo tudi kompletne storitve inženiringa za novogradnje industrijskih, poslovnih, stanovanjskih in drugih vrst objektov v Sloveniji in tujini.

Potrebujete sistemsko rešitev za vaš objekt?
Mi smo prava izbira!

Z rednim in dobro organiziranim spremljanjem delovanja novih ali obstoječih sistemov vam zagotavljamo učinkovite rešitve za ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo in ostale energetske sisteme. Stopite v stik z nami za več informacij!