Servis

Zanesljiv in kakovosten servis za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje

Poleg rednega pogodbenega vzdrževanja v našem podjetju po naročilu izvajamo tudi servisiranje naprav in sistemov, prilagojeno potrebam in željam uporabnika. Po naročilu izvajamo vse vrste servisnih storitev s področja ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ter vam pri pregledu in servisu opreme tudi strokovno svetujemo.

Z lastnim skladiščem zagotavljamo hitro dobavo in vgradnjo originalnih rezervnih delov za naprave različnih proizvajalcev. V podjetju ENERGO PLUS imamo tudi pooblaščen uradni servis in smo dobavitelj rezervnih delov za nekatere največje svetovne proizvajalce hladilnih agregatov in druge opreme za klimatizacijo, kot so tovarna Carrier in McQuay (Daikin) ter drugi proizvajalci, s katerimi tesno sodelujemo.

dejavnosti
Zaposlenih
0+
Let izkušenj
0+
Pogodbenih objektov
0+
Dežurni
0/7

Vrednote podjetja

Vsako podjetje ima svoje vrednote, ki odražajo njegove cilje, kulturo in zavezanost k doseganju uspeha. Naše podjetje se zaveda, da so vrednote temelj uspešnega poslovanja in zato smo se odločili, da jih jasno opredelimo in uveljavimo v našem delovnem okolju.

Okolje in zdravje:
Naša prva in najpomembnejša vrednota je ohranjanje čistega okolja in dobrega počutja ter zdravja naših strank in zaposlenih v našem podjetju. Zavezani smo k okolju prijaznim storitvam in delovnim procesom ter najvišjim standardom kakovosti, da zagotavljamo varnost in dobro počutje vseh.
Medsebojni odnosi:
Gradimo močne medsebojne odnose v timskem duhu, ki temeljijo na poštenosti, visoki zavesti pripadnosti ter kolegialnosti. Verjamemo, da so dobri odnosi med zaposlenimi ključni za uspešno delovanje podjetja in da vsak lahko prispeva k skupnemu cilju ter razvoju podjetja.
Osebni razvoj zaposlenih:
Spodbujamo osebni razvoj in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, ki predstavljajo ključni element uspeha podjetja. Nudimo jim možnosti za napredovanje, izobraževanje in izboljšanje veščin ter znanja, kar vpliva tudi na kakovost naših storitev.
Izboljšave in razvoj:
Zavezani smo k nenehnim izboljšavam v kakovosti storitev in delovnih procesov ter sledenju modernim svetovnim trendom. Želimo biti vedno korak pred konkurenco in ohranjati dolgoročno prepoznavnost in zaupanje naročnikov ter se razvijati na novih področjih, kjer lahko uporabimo svoje znanje in izkušnje.

Poslanstvo in vizija

Podjetje ENERGO PLUS, d.o.o., ponuja širok nabor storitev na področju prezračevanja, ogrevanja in klimatizacije, ki so tesno povezane s kakovostjo bivanja, zdravjem in počutjem naših kupcev in uporabnikov v njihovem delovnem in bivalnem okolju. Z našimi storitvami lahko pomembno prispevamo k ustvarjanju boljših pogojev za bivanje, varovanju zdravja in ohranjanju čistega okolja ter spodbujanju uporabe energetsko varčnih sistemov prezračevanja, klimatizacije in ogrevanja, kar vodi v nižje obratovalne stroške naprav in sistemov ter zanesljivo obratovanje.

Naša vizija je ostati najbolj prepoznaven in nepogrešljiv partner na slovenskem trgu pri gradnji naprednih in modernih sistemov za klimatizacijo. Še naprej želimo biti zanesljiv ponudnik novih energetsko učinkovitih, ekološko neoporečnih naprav in sistemov ter najbolj strokovno usposobljen ponudnik tudi najzahtevnejših servisnih popravil na tem področju za vse naprave, v našem širokem prodajnem programu.
Naše poslanstvo je soustvarjanje zdravega in varnega bivanja ter izboljševanje kakovosti bivanja za vse naše stranke v njihovih stavbah. Našim uporabnikom želimo zagotoviti zdravo bivalno okolje in povečati raven udobja, kar bo izboljšalo njihovo počutje in storilnost ter prispevalo k varovanju okolja za prihodnje generacije.