izberi jezik
ENERGOPLUS STORITVE
ENERGOPLUS STORITVE

Heatmiser Neo vam ponuja najbolj napreden sistem upravljanja komforta in varčevanja z energijo

proizvaja vročo vodo do 80C.

TOPLOTNA ČRPALKA

Toplotne črpalke zrak - voda

Ogrevalne toplotne črpalke so namenjene pripravi tople sanitarne vode in za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov.

Zagotavljajo tiho in čisto obratovanje, z neprekinjeno in prilagodljivo močjo, ki jo zagotavlja inverter. Dosegajo zelo dobre izkoristke. Pri porabi električne energije 1kW, lahko v sistem oddajo tudi do 5 kW toplotne energije.

Osnovni princip delovanja toplotne črpalke zrak – voda je izkoriščanje toplote zunanjega zraka, ki jo zajema zunanja enota - uparjalnik. Toplotne črpalke zrak – voda so zato najbolj učinkovite v prehodnih obdobjih (pri zunanjih temperaturah nad 0°C), vendar zagotavljajo pripravo tople vode do zunanje temperature -15°C (do -20°C). Pri nižjih zunanjih temperaturah delovanje zaradi slabšega izkoristka ni več ekonomično. Zunanja enota je pred zamrznitvijo zaščitena z vmesnimi postopki odtaljevanja.

Toplotna črpalka je sestavljena iz dveh enot. Obe enoti, zunanja in notranja, sta med seboj cevno povezani in napolnjeni s hladilnim sredstvom. Zunanja enota, imenovana uparjalnik, je nameščena zunaj in zajema zunanji zrak, notranja enota pa je nameščena v prostoru - lahko v toplotni postaji, kjer se lahko poveže tudi na obstoječ ogrevalni sistem. Uporablja se lahko samostojno ali v kombinaciji z dodatnim virom ogrevanja.

Kontaktni podatki

ENERGO PLUS, d.o.o.
Koprska ulica 108d
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

tel.: +386 1 620 92 30
faks: +386 1 423 64 20
e-pošta: info@energoplus.si

POOBLAŠČENI SERVIS ZA

Kontaktni podatki

  • ENERGO PLUS, d.o.o.
  • Koprska ulica 108d
  • SI-1000 Ljubljana
  • Slovenija
  • Tomaž Cibic, univ.dipl.ing.str.
  • Generalni direktor
  • tomaz.cibic@energoplus.si
  • tel.: +386 1 620 92 30
  • faks: +386 1 423 64 20