izberi jezik
ENERGOPLUS STORITVE
ENERGOPLUS STORITVE

Heatmiser Neo vam ponuja najbolj napreden sistem upravljanja komforta in varčevanja z energijo

proizvaja vročo vodo do 80C.

KLIMATIZACIJA


Naše podjetje se ukvarja tudi z izvedbo strojnih in elektro instalacij predvsem za naše pogodbene stranke, katerim opravljamo vzdrževalna dela na objektih, pa tudi z izvedbo na prostem trgu.
 
Naša operativna ekipa strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami lahko izvaja  tudi najbolj zahtevne strojne in elektro instalacije za različne objekte, od industrijskih, poslovnih in javnih objektov, šol, bolnic, bank, zavarovalnic in drugih. 
 

Izvedba projekta zajema:

-  strokoven pregled dokumentacije, po kateri se bodo izvajala dela, ter za opozorilo naročniku, da so v projektni dokumentaciji možne napake; poskrbimo za pravočasno odpravo napak v projektu  še pred pričetkom izvajanja del
-  izdelavo podrobnih terminskih planov izvedbe del
-  koordinacijo del podizvajalcev na terenu
-  hitro in strokovno prilagajanje in podajanje dobrih tehničnih rešitev pri izvedbi na objektu
-  natančno in sprotno vodenje gradbenih dnevnikov
-  korekten odnos med podizvajalci, glavnim izvajalcem in naročnikom
-  vodenje in koordinacijo celotnega poteka izvedbe naročenih del z lastnim kadrom
-  izdelavo projektov izvedenih del
-  kvalitetno izvedbo vseh naročenih del v predpisanem obsegu in roku ter za zaključek del v skladu z željami in zahtevami naročnika

POOBLAŠČENI SERVIS ZA

Kontaktni podatki

  • ENERGO PLUS, d.o.o.
  • Koprska ulica 108d
  • SI-1000 Ljubljana
  • Slovenija
  • Tomaž Cibic, univ.dipl.ing.str.
  • Generalni direktor
  • tomaz.cibic@energoplus.si
  • tel.: +386 1 620 92 30
  • faks: +386 1 423 64 20